Atypisk parkinsonisme

Parkinsonisme

 Parkinsonisme er et syndrom som gir bevegelseutfordringene i form av bradykinesi (langsomme bevegelser), rigiditet (en form for økt muskelspenning) eller tremor (skjelving).

Atypisk parkinsonisme

Atypisk parkinsonisme eller parkinson pluss er en sekkebetegnelse på diagnosene Progressiv supranukleær parese (PSP), Multisystematrofi (MSA), Kortikobasalt syndrom (CBS/CBD). Noen regner også med diagnosen Lewylegemedemens (DLB).

Symptomer

Ved atypisk parkinsonisme oppstår det en rekke plager og utfordringer, som må lindres og håndteres.

 

Råd og tips

Det finnes gode og korte råd, både tidlig og seint i sykdomsforløpet.

Pårørende

Atypisk parkinsonisme vil også ramme de nærstående rundt. Mange pårørende opplever gradvis en tyngre hverdag, både fysisk og psykisk.

Kursprøve

Kursprøven består av flere spørsmål med ett eller flere svaralternativ. Når du har bestått kursprøven vil det være mulig å laste ned kursbevis.

Eies av Norges Parkinsonforbund
parkisonnet
Utarbeidet i samarbeid med fagveilederne i ParkinsonNet Norge
stiftelsen
Finansiert av Stiftelsen Dam